โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ พร้อมด้วย ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร (นิสิตเรียนดี, นิสิตสร้างชื่อเสียง, นิสิตบำเพ็ญประโยชน์ (สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562) เข้าร่วม “โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.20 – 16.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ
          - รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร : นิสิตเรียนดี 3 อันดับแรกของสาขาวิชา / นิสิตสร้างชื่อเสียง / นิสิตบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563


**ประกาศ ขยายเวลาการตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (สำหรับนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรฯ) โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งรูปถ่ายสำหรับจัดทำบอร์ดเชิดชูเกียรติ ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLdrRd-Q8FmD3JJE3SbSNuDwlg0Zc51Q2Deu-yXt45n9gcOA/viewform ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.


หมายเหตุ :
1. โครงการนี้จัดตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 NEW NORMAL
2. เริ่มลงทะเบียนสำหรับตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชาและผู้ได้รับเกียรติบัตรฯ เวลา 13.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
5788

Categories

Archive