โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสร้างงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ (เฟส 1)

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การสร้างงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ (เฟส 1)” โดยได้รับเกียรติจาก “ดร.วิไลพร เจตนจันทร์” Principal Innovation Advisor,Office of the President and CEO บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่ม Deep Science and Tech Accelerators หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

          กำหนดจัดในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  (Short Link : https://bit.ly/3dXwbww Meeting ID: 989 9004 4300 Passcode: 736298)  ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3s6AEW1 

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มศว อีเมล์ noppawan@g.swu.ac.th

Print
4222

Categories

Archive