แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563
Montawan / 24 ธันวาคม 2564 / Categories: ข่าวทั่วไป

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

          ด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ

          ในการนี้ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 ดังลิงก์ https://bit.ly/3Fijvwi  (หรือแบบฟอร์มดังแนบด้านล่าง)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 02-6495000 ต่อ 18429

 

Print
3379

Categories

Archive