อาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ” ในหัวข้อ Best e-Learning Award for Early Childhood (รางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวฐิตาภา อำไพพิศ และนางสาวณัฐปวีณ์  พวงแก้ว ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในหัวข้อ Best e-Learning Award for Early Childhood (รางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จากผลงาน เรื่อง  “METAL DEMON CONQUERORGAME (เกมผู้พิชิตปีศาจโลหะ)”

          ในการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Contest for Learning Contest 2023” โดยได้รับโล่รางวัลจาก “คุณธัญดา นันทพันธุ์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย” ในงานดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2023 หรือ BIDC 2023” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ True 5G Pro Hub ชั้น 4 Siam Discovery กรุงเทพฯ

          โดยปีนี้การจัดงาน BIDC ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในการเป็นเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย จากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมทั้ง 5 สมาคม และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพและความพร้อมภาคอุตสาหกรรมฯ ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในเวทีระดับสากลต่อไป

-------------------------

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

-------------------------

ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
1516

Categories

Archive