โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมที่ 1 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรมที่ 1 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และวัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร.02-6495000 ต่อ 18438

Print
1457

Categories

Archive