โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจ เข้าร่วม “SWU Open House 2023 : เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มศว“ ในระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 10, 15 และ 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเฟซบุ๊กคณะวิทยาศาสตร์ มศว https://www.facebook.com/sciswu/  

 

Print
1459

Categories

Archive