โครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ “ Science for BCG Innovation ” รุ่นที่ 2

          ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในหัวข้อ “ Science for BCG Innovation ”

          รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 23 และวันที่ 30 มีนาคม  2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข  คณะวิทยาศาสตร์ (เป็นกิจกรรมบังคับของนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตร์ทุกคน และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจ รุ่นละไม่เกิน 150 คน)

          ภายในกิจกรรมนิสิตจะได้รับการบ่มเพาะทักษะความเป็นนักนวัตกร และผู้ประกอบการ รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม และการวางแผนการตลาด เพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

          นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะของคณะวิทยาศาสตร์ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดประกวด Prototype ภายในงาน “SCIENCE BCG DAY” เพื่อลุ้นชิงเงินรางวัลมากกว่า 25,000 บาท  รวมไปถึงได้รับเงินสนับสนุนการสร้าง Prototype ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะคะ 

          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - 18 มีนาคม 2567 

           สมัครกดลิงก์: https://forms.gle/BhpQJ2qK8fHwNQKQ7

รายละเอียดเพิ่มเติม : สอบถามงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18429 , 18438

Print
772

Categories

Archive