กิจกรรม Science BCG : The New Chapter Ep.1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “Science BCG : The New Chapter Ep.1” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

กิจกรรมภายในงาน

          -  การแสดงดนตรีจาก “ชมรม SCI SWU Band”

          -  เปิดตัว “ถังคัดแยกขยะ”

          -  การเสวนา ในข้อข้อ “Living Green Together : Sharing Sustainable Practices”

          -  การแสดงแฟชั่นเครื่องประดับจากวัสดุ recycle

 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ลิงก์ https://t.ly/R1eDm

หมายเหตุ :  
- กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม                      
- มีอาหารว่าง

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว inbox FB https://www.facebook.com/sciswu/

Print
877

Categories

Archive