การบรรยายเรื่อง พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559

         ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที การบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559"

          โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บรรยายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          สำหรับบุคคลภายใน (คณาจารย์ บุคลากร นิสิต) มศว สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://train.swu.ac.th สำหรับบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/q4WXohJX9dyJWuEt2 รับจำนวนจำกัด 150 คน ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มี.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433 หรือเฟซบุค "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มศว"

Print
9258

Categories

Archive