Montawan / 31 กรกฎาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3

          คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 และ 16 สิงหาคม 2560

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-815 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (คุณวนิดา  ภาษีผล) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
6871

Categories

Archive