โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17

          ขอเชิญ นิสิต คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร

          โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร (*ตั้งแถว ณ โถงล่างอาคาร 19 เวลา 16.00 น.)

          - กำหนดการ

หมายเหตุ : ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

Print
10167

Categories

Archive