โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

*หมายเหตุ : ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 02-649-5000 ต่อ 18416

Print
12639

Categories

Archive