ผลงาน/รางวัล

แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในอากาสได้รับ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายพิริยะ วรรณไทย” ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา และ หลักสูตร กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา / ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

          ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน” ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ The Educators Thailand ประจำปี 2565 จากผลงาน “ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์” จัดโดย AIS Academy ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

----------------------------------------
 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
2034
Please login or register to post comments.