ผลงาน/รางวัล

Montawan / 12 มิถุนายน 2566 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, นิสิต

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ 7 เหรียญรางวัล จาก การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (Atom Games)

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ “นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในโอกาสที่ได้รับ “7 เหรียญรางวัล จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (Atom Games)” ระหว่างวันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว พร้อมด้วย อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีด้วย

          นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้

          รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ

               - กรีฑา (ชาย) 100 เมตร

          รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ

                     - กรีฑา (ชาย) 4 x 100 เมตร

                     - กรีฑา (ชาย) 400 เมตร

                     - กรีฑา (หญิง) 400 เมตร

                     - กรีฑา (หญิง) 100 เมตร

          รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

                     - กรีฑา (หญิง) 4 x 100 เมตร

                     - แบดมินตัน (หญิงเดี่ยว)

          รวมจำนวน  7 เหรียญ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438, สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/smosciswu/

-------------------------

⚠️ หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print
1353
Please login or register to post comments.