ผลงาน/รางวัล

Montawan / 3 ตุลาคม 2559 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ "นายบดีศร บุญอินทร์" นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016” จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ทั้งนี้ มีกำหนดเข้ารับทุนการศึกษาในงานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016” (Quality Persons of The Year 2016) โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Print
7067
Please login or register to post comments.