บรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ หิน แร่ และอัญมณี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 17 ของอาคาร 19 ชั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

         ภายในพิพิธภัณฑ์ มีตัวอย่างหิน แร่ อัญมณี และซากดึกดำบรรพ์ จัดแสดงไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้น เปิดบริการให้เยี่ยมชมฟรีทุกวัน ในเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดและนักขัตฤกษ์ (โทร: 097-935-3645)

แร่ควอตซ์ (Quartz, SiO2) ใสบริสุทธิ์
ที่มีรูปผลึกเป็นแท่งและตกผลึก...
(อ่านต่อ)

รูปแกะสลักแร่ ดิกไคต์ (Dickite, Al2Si2O5(OH)4)
จากจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดิกไคต์
ที่มีคุณภาพดีที่สุด... (อ่านต่อ)