ทุนวิจัย

5 ธ.ค. 2021

การรายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์)

          การรายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 06:00 - 12:00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

        - แนวทางปฏิบัติในการเข้ามาฝึกซ้อมฯ สำหรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
        - กำหนดการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จาก Open Chat โดยการสแกน QR code

Print

Number of views (1857)      Comments (0)

Tags: