ทุนวิจัย

14 ก.พ. 2023

โครงการ “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 1

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการ “SCI Alumni Talk & Share” ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. และ 12.30 – 14.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจาก “คุณพงษ์ศักดิ์ อิ่มประสิทธิชัย" (ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) ประธานกรรมการ บริษัท จี.ที.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : ธุรกิจกาแฟ” และ “คุณสัมฤทธิ์ ตรงตรานนท์" (ศิษย์เก่า สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์) Vice President บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บรรยาย เรื่อง “แนวทางเพื่อประสบความสำเร็จในวิชาชีพ : งานด้านคอมพิวเตอร์, IT และ Software Programming”

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ : https://forms.gle/9fYEieuoSfi66s1o6 ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2566 (กำหนดการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (1524)      Comments (0)

Tags: