ทุนวิจัย

8 ก.ค. 2016

โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา

Author: Montawan  /  Categories: โครงการ, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม "โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา" ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.30 - 16.30 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร รายละเอียด : กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (6087)      Comments (0)

Tags: