ทุนวิจัย

5 ส.ค. 2016

ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”

ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก”

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

      

    อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินสมทบสนับสนุนในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ให้แก่ “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” จำนวน 18,873 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอาง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชมภาพเติ่มเติม : https://www.facebook.com/sciswu/photos/?tab=album&album_id=874922762640235

Print

Number of views (6693)      Comments (0)

Tags: