ทุนวิจัย

26 ส.ค. 2016

การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา ฟศ 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ เรื่อง Digital holography and its applications

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาฟิสิกส์, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]

[การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์]

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง “การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา ฟศ 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์ เรื่อง Digital holography and its applications" โดย อาจารย์ ดร.สุวรรณ พลายพิชิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
          ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 10-513 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร


รายละเอียดกรุณาติดต่อ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18163

 

Print

Number of views (5967)      Comments (0)

Tags: