ทุนวิจัย

1 ก.ย. 2016

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Observations of Accretion onto Black Holes

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาฟิสิกส์, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

           การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง  “การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง "Observations of Accretion onto Black Holes" โดย ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์

           ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-803 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

รายละเอียดกรุณาติดต่อ ภาควิชาฟิสิกส์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18163

Print

Number of views (7207)      Comments (0)

Tags: