ทุนวิจัย

4 ก.ย. 2016

การบรรยายสาขาฟิสิกส์ เรื่อง "ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ"

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาฟิสิกส์, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง การบรรยาย เรื่อง
"ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน (ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          *หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับของว่างได้ที่ https://goo.gl/forms/FtRDjlCrnZx660Kn2

รายละเอียดกรุณาติดต่อ : ภาควิชาฟิสิกส์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18163

 

Print

Number of views (7488)      Comments (0)

Tags: