ทุนวิจัย

9 ก.ย. 2016

ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

         ด้วย คณะกรรมการทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา “ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีการศึกษา 2559” โดยนิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนฯ ดัังกล่าว สามารถขอรับใบสมัครและส่งได้ที่ “สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง” ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
หมดเขตสมัครฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักหอสมุดกลาง โทร. 02-649-5000 ต่อ 15382, 02-258-4002-3

Print

Number of views (6394)      Comments (0)

Tags: