ทุนวิจัย

14 พ.ย. 2016

การสัมมนา หัวข้อ Research and Development of Nanostructure Films and It's Applications

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาฟิสิกส์, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม การสัมมนา หัวข้อ "Research and Development of Nanostructure Films and It's Applications"

          ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มติ ห่อประทุม ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงในประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาฟิสิกส์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18701 และ 099-906-5591

Print

Number of views (4217)      Comments (0)

Tags: