ทุนวิจัย

24 พ.ย. 2016

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559

Author: Montawan  /  Categories: ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย คณะอนุกรรมการมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ได้พิจารณาให้ “ทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2559” แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 23 ราย ในจำนวนนี้เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 6 ราย
 
 
Print

Number of views (5789)      Comments (0)

Tags: