ทุนวิจัย

9 ม.ค. 2017

การสัมมนาพิเศษ เรื่อง DNA Biosensor : the rapid diagnosis test kit

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาเคมี, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

[*การสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “DNA Biosensor : the rapid diagnosis test kit”

         บรรยายโดย รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 15-721 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18201

Print

Number of views (5098)      Comments (0)

Tags: