ทุนวิจัย

13 ม.ค. 2017

สัมมนาพิเศษ เรื่อง New Indigo Chemistry

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาเคมี, นิสิต  /  Rate this article:
No rating

 

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “New Indigo Chemistry” บรรยายโดย Emeritus Professor John B. Bremner School of Chemistry, University of Wollongong, Australia

          ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 15-721 อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18201

Print

Number of views (5729)      Comments (0)

Tags: