ขั้นตอนการใช้งานระบบแจ้งร้องเรียน-ปัญหาต่าง ๆ

  สำหรับบุคคลภายนอก

สามารถแจ้งร้องเรียนได้ผ่านทาง : แจ้งร้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอก


  สำหรับบุคลากรและนิสิต

สามารถแจ้งร้องเรียนได้ผ่านทาง : แจ้งร้องเรียนสำหรับบุคลากรและนิสิต

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน :

1. สำหรับการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน VPN (การใช้งาน VPN)
   สำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานระบบร้องเรียนผ่านทาง I-Pass หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น eduroam (การใช้งาน eduroam)

2. ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบผ่านทางหน้าเว็บ โดยไปที่ เมนู > ลงทะเบียนเข้าใช้งาน (สำหรับบุคลากรและนิสิต) ดังรูป

3. หลังจากลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ด้วย Buasri ID และ password แล้ว สามารถทำการแจ้งข้อร้องเรียนได้ ดังรูป

 

รายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม :