แจ้งเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลากร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

( คลิกที่รูปเพื่อดูเอกสารทั้งหมด )

          สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอแจ้งการเปิดระบบการกรอกประวัติบุคลากร หลังการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว สำหรับบุคลากรที่ผลิตผลงานวิจัย ให้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบฯ และกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ www.uniresdb.org ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่  31 ตุลาคม 2557