ผลงาน/รางวัล

Montawan / 22 มกราคม 2558 / Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต

Colony Games 11th

 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาจุลชีววิทยา ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Colony Games ครั้งที่ 11 จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วันที่ 9-11 มกราคม 2558 ร่วมกับนิสิต/นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาจาก 16 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ม. เกษตรฯบางเขน, ม. เกษตรฯกำแพงแสน, มศว, สถาบันพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, สถาบันพระจอมเกล้าฯ บางมด, ม. บูรพา, ม. พะเยา, ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม. ขอนแก่น, ม. นเรศวร, ม. ราชมงคลธัญบุรี, ม. ศิลปากร , ม. อุบลราชธานี, ม. มหาสารคาม
         การแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันกีฬา  การแข่งขันวิชาการ และการแข่งขันการเชียร์ 
         ผลการแข่งขัน นิสิตสาขาจุลชีววิทยา มศว ได้รับถ้วยแกรนด์ เนื่องจากมีคะแนนรวมสูงสุดจากทุกการแข่งขัน

 
Print
7694
Tags:2557
Please login or register to post comments.