ผลงาน/รางวัล

30 มิ.ย. 2015

รางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬาโปโลน้ำหญิง กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  / 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภาพิมล มั่นชวนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้เล่นทีมโปโลน้ำหญิงไทย ในโอกาสได้รับ "รางวัลเหรียญทอง ประเภทกีฬาโปโลน้ำหญิง" ใน "การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28" ประเทศสิงคโปร์

Print

Number of views (4246)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.