ผลงาน/รางวัล

18 ส.ค. 2015

รางวัลผลงานวัตกรรมสายอุดมศึกษา (วช.) ระดับดีมาก ชุดตรวจความไวสูงแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต  / 

          ขอแสดงความยินดีกับ นายประดิษฐ์ หวังมาน นิสิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผลงาน : ชุดตรวจความไวสูงแบบแถบสีสำหรับตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว : WSSV-ICP11 โดยได้รับรางวัลระดับดีมาก

          โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร ผศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต์ และ ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : รางวัลระดับชาติจากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2558

Print

Number of views (5183)      Comments (0)

Tags: 2557
Please login or register to post comments.