ผลงาน/รางวัล

2 ก.ย. 2015

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month scholarship) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

          เอกสารประกอบ

Print

Number of views (4633)      Comments (0)

Tags: 2558
Please login or register to post comments.