ผลงาน/รางวัล

21 ก.พ. 2017

แสดงความยินดี ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว"ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate”

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ "นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate” จาก "International Conference on Computer, Electrical & Electronics Engineering (CEEE’17)" ผลงาน เรื่อง iPill : An iOS Mobile Application for Automatics Pill Identification Based on Image Processing Technique and Eigenface Algorithm ซึ่งสนับสนุนการจัดโดย Emirates Research Publishing (ERPUB) ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

Print

Number of views (615)      Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x