ทุนอื่น ๆ

ทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560"
  ประกาศรับสมัคร (หมดเขตรับสมัครแล้ว)
ประกาศผลการพิจารณาทุน

 

ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศรับสมัคร (ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2560)
ประกาศผลการพิจารณาทุน  (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61)
แบบฟอร์ม วท 5-04

 

ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

  ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
  ประกาศรับสมัคร
แบบฟอร์มสมัครขอรับทุน (ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 สิงหาคม 2560)
ประกาศผลการพิจารณาทุน (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 60)
แบบฟอร์ม วท 5-04
(ข่าวทุนพัฒนาศักยภาพฯ ทั้งหมด)

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561

  ฝ่ายวิจัยขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศรับสมัคร (ส่งแบบฟอร์มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2561)

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศสำหรับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561"
  ประกาศรับสมัคร