en-USth-TH

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงกายภาพ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

เครื่องทดสอบหาแรงกระแทกของวัสดุ

เครื่องทดสอบหาแรงกระแทกของวัสดุ
ยี่ห้อ / Brand : Zwick
รุ่น / Model : Z5113.301
รายละเอียด / Description : สำหรับทดสอบ Impact Testing
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์

เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์
ยี่ห้อ / Brand : SHIMADZU
รุ่น / Model : HMV-2TADW
รายละเอียด / Description : สำหรับทดสอบความแข็งแบบ MicroVickers
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องวัดความแข็งวัสดุ

เครื่องวัดความแข็งวัสดุ
ยี่ห้อ / Brand : LTF GALILEO
รุ่น / Model : ERGOTEST COMP 25 RS
รายละเอียด / Description : สำหรับวัดความแข็งวัสดุ
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914