กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

Montawan / 28 พฤษภาคม 2565 / Categories: บริการวิชาการ, บก (complete)

โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2

          คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 2 ขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก)

กิจกรรมสำหรับนักเรียน
          - นักสืบตัวเลข : ตอน ดินแดนคณิตศาสตร์พิศวง
          - การเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เกม
          - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น
          - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    
          - การแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา    
          - ทรงกลมฟ้า เฟสของดวงจันทร์ ระบบพิกัดฟ้า ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ปรากฏการณ์อุปราคา ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง    
          - แสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์    
          - เยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19    
          - Rock your data: How data scientist works with Google sheet    
          - นักวัสดุศาสตร์กับโลกอนาคต    

กิจกรรมสำหรับคุณครู
          - การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน    
          - ทรงกลมฟ้า เฟสของดวงจันทร์ ระบบพิกัดฟ้า ตำแหน่งของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ปรากฏการณ์อุปราคา ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง    
          - การสุ่มสร้างข้อสอบหรือชุดแบบฝึกหัด    
          - การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมิน PISA    

          - รูปภาพกิจกรรม

Print
Rate this article:
No rating
2129