สัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง การสกัดเคราตินจากเส้นผมมนุษย์สำหรับการตกแต่งหน่วงไฟบนผ้าทอ

          ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าฟังสัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง "การสกัดเคราตินจากเส้นผมมนุษย์สำหรับการตกแต่งหน่วงไฟบนผ้าทอ: Keratin Extraction from Human Hair for Flame Retardant Finishing onto Woven Fabrics" โดย อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ URL: https://tinyurl.com/ycf2jup4 หรือ QR Code โดยรับจำนวน 30 คน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ตุลาคม 2561

Print
10492

Categories

Archive