ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย3 และ เป้าหมาย 4)

ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย3 และ เป้าหมาย 4)

ตามที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 นั้น ฝ่ายวิจัยจึงขอส่งรายละเอียดแจ้งให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://th-th.facebook.com/researchswu/

โดย

Template แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Full Proposal) เป้า 1 - 4 
สามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ด้านล่าง

1. Templateแผนบูรณาการ63 

2. Template Program And Project63 เป้าหมาย 1 - 3  

3. Template Project 63 เป้าหมาย4   

4. Template SubProject 63 

5. Template Standard Research 63 

 

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=1488

ส่งแบบฟอร์ม Template Proposal สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่ 

E-mail : gbnrms2563@gmail.com

ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น.

เพื่อที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะได้ดำเนินการนำเข้ามูลแผนงานในระบบ NRMS ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

Print
10845

Categories

Archive