โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 10:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

         ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/kjUxR ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563 หรือทางฟอร์มด้านล่าง โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์การประชุมฯ ทางอีเมลหลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print
7561

Categories

Archive