Montawan / 16 ธันวาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

[*หมดเขตการรับสมัครแล้ว]

            ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) โดยนิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร (แบบ วท 50-3) และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านภาค วิชามายังฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

         ประกาศทุน
         แบบฟอร์มขอรับสมัคร (วท 50-3)
         แบบฟอร์ม วท 50-4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 18427

Print
8930

Categories

Archive