Montawan / 21 มีนาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 ในหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560" ในหัวข้อ "การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้"

          ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-402 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงคลองเตย ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 จำนวนจำกัด 100 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายอาคารและสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18447

Print
7351

Categories

Archive