Montawan / 25 เมษายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต

โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการสืบสานตำนานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559" ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ ห้อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (กำหนดการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print
6988

Categories

Archive