โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาตร์ แต่งกายด้วยผ้าไทย "ร่วมหล่อเทียนพรรษา" ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          และขอเชิญ "ร่วมถวายเทียนพรรษา" ณ วัดอุทัยธาราม ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. (*ลงทะเบียน ณ โถงล่างอาคาร 19)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408

Print
9256

Categories

Archive