สรุปรายงานโครงการ
(หมายเหตุ : กรุณาล็อกอินด้วย account ของ GAFE หรืออีเมล @g.swu.ac.th ในการเข้าดูข้อมูล)

เอกสาร ดาวน์โหลด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560