6 พ.ย. 2018

ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถาม เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  / 

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถาม เรื่อง "การสื่อสารภายในองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เพื่อใช้ ในการพัฒนา และสร้างระบบการสื่อสารภายในคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากท่าน โดยสามารถทำแบบสอบถามได้จากลิงค์ hyperurl.co/yys51i

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.18416

Print

Number of views (714)      Comments (0)

Tags:

x

Archive