12 ก.พ. 2019

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2561 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2018

ลงทะเบียนออนไลน์ : ลงทะเบียน (ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.พ. 2562)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ตรวจสอบข้อมูล (*หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้งมาที่ montawan@g.swu.ac.th)


Template : (pdf) / (doc) ***abstract ที่ส่งมาต้องตรงตาม template นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 หน้า
ส่ง abstract : ส่ง abstract (ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2562 เวลา 18.00 น.)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : ตรวจสอบข้อมูล (*หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการส่งไฟล์ใหม่ ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้ง/ส่งไฟล์ใหม่มาที่ montawan@g.swu.ac.th)


Print

Number of views (441)      Comments (0)

Tags:

x

Archive