Montawan / 21 กุมภาพันธ์ 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่น 5)

          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "ทุนดี Science ปีการศึกษา 2651"

          - ประกาศรายชื่อ

          ทั้งนี้ ขอให้นิสิตผู้ได้รับทุนฯ มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องวิชาการ 19-101 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

 

Print
7048

Categories

Archive