Montawan / 19 มิถุนายน 2562 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 อบรมการอบรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

          ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 อบรมการอบรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print
4790

Categories

Archive